تبلیغات
دانشمندان ششم سما - تست های درس اول علوم ششم
تست های درس اول علوم ششم
1-اولین مرحله ای که دانش آموزان برای آماده سازی کلاس انجام دادند چه بود؟
تبادل نظر درباره ی تزیین کلاس       
 مشاهده ی دقیق
جمع آوری اطلاع 
یافتن راه حل برای   چسباندن  بادکنک                               
 
 
 
 
 
 
        

2-گروهی از دانش آموزان می توانندیک جسم را که داخل جعبه ای قرار داردلمس و بو کنند اما نمی توانند جسم را ببینند کدام گزینه در مورد مشاهده ی این جسم صحیح نیست؟

این حسم بویی شبیه لیمو دارد                       هر دو طرف آن برآمده است

اندازه آن از لیمو بزرگتر است                           امید واریم درون جعبه نارنگی باشد

3-علی بازدم خود را به وسیله ی نی داخل ظرفی شامل آب آهک نمود.او در گزارش خود نوشت"بعد از وارد کردن بازدم رنگ مواد داخل ظرف شیری شد"این جماه یک ..............است.

فرضیه                     نتیجه گیری                   مشاهده                  نظریه

4-آرش با شانه ای که به موهایش مالش داده بود توانست تکه های ریز کاغذ را بلند کند او کدام مرحله از مراحل روش علمی را انجام داده است؟

  فرضیه                     نتیجه گیری                   مشاهده                  آزمایش

5-هنگامی که داتشمندان آزمایشی را به دفعات تکرار می کنند به این دلیل است که:

یقین کنند وسایل درست کار کنند                               

یقین کنند هیچ اشتباهی در آزمایش وجود ندارد

 تغییر اندازه گیری در طول آزمایش را کنترل کنند

اندازه های دقیق تری به دست آورند           

6-دو ظرف در باز یکی شامل آب ودیگری گلاب را در بالکن قرار دادیم و بعد از جند روز متوجه شدیم که دیگر پر نیستند برای نتیجه گیری از این مو ضوع از کدام مرحله ی روش علمی باید کمک گرفت؟

ساخت فرضیه                                          یادداشت برداری

مشاهده دقیق                                         جمع آوری اطلاعات

7-آروین یافته های خود را از آزمایشی که انجام داده بود برای دوستانش توضیح داد تو ضیح یافته های او برای دیگران.....................است.

جمع آوری اطلاعات                                  تفسیر کردن

برقراری ارتباط                                         نتیجه گیری

8-وقتی دانشمندان با اطمینان از نتایج آزمایش های انجام شده اطلاعات لازم را جمع آوری وتجزیه وتحلیل می کنند .........................خود را اعلام می کنند.

حدس                        مشاهده                 فرضیه                 نتیجه گیری

9-فرهاد دو میخ آهنی نو را یکی در حمام ودیگری رادر کلاس قرار می دهد تا ببیند کدام یک زودتر زنگ می زند او در کدام مرحله از روش علمی قرار دارد؟

  فرضیه                     نتیجه گیری                   مشاهده                  آزمایش

10-پاسخ احتمالی که با استفاده از مشاهده به پرسش ها می دهیم...............است.

حدس                        مشاهده                 فرضیه                   نظریه

11-نیما به هم گروهی هایش گفت:"اگر چای را هم بزنیم مقدار بیش تری شکر را در خود حل می کند"این جمله مربوط به کدام گزینه است؟

فرضیه                      آزمایش                  برقراری ارتباط        نتیجه گیری

12-محمد به دوستش گفت:"لباس سیاه در زیر نور خورشید گرمترشده پس گرمای بیش تری را نسبت به لباس سفید جذب می کند"سخن او مربوط به کدام گزینه است؟

فرضیه                      آزمایش                  برقراری ارتباط        نتیجه گیری

13-اتمی که الکترون بگیرد دارای بار...............واتمی که الکترون از دست بدهد دارای بار...........می شود.

مثبت-منفی             منفی-منفی           مثبت-مثبت             منفی-مثبت

14-شرط اصلی فرضیه این است که..................................

قابل اندازه گیری باشد                          درست باشد

قابل آزمایش کردن باشد                       قابل توضیح باشد

       "عزیزانم مؤفق باشید"

جوابها:

 

1-مشا هده ی دقیق-2-امید واریم درون جعبه نارنگی باشد-3-مشاهده-4-آزمایش-5-اندازه گیری های دقیق تری به دست آورند-6-مشاهده ی دقیق-7-برقراری ارتباط-8-نتیجه گیری-9-آزمایش-10-فرضیه -11-فرضیه-12-نتیجه گیری-13-منفی-مثبت-14-قابل آزمایش کردن باشد

                                

   تاریخ : یکشنبه 12 آبان 1392 | 07:56 ب.ظ | نویسنده : فریبا اختیاری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ