تبلیغات
دانشمندان ششم سما - سؤالات تستی علوم درس سوم1-فراوان ترین فلز موجود در پوسته ی زمین....................است
آهن                      سرب                           مس                       آلومنیم×

2-کدام یک رسانای بهتری است؟
مس                     نقره                             طلا×                        آهن

3-کدام یک اسید نیست؟
جوهر نمک           جوهر شوره                 جوش شیرین×         ریواس
 
4-اگر براده هایی از دستگاه های فلزی در کارخانه کاغذ سازی درون خمیر برود................
با آهن ربای قوی خارج می کنند                 
با استفاده از صافی براده ها را خارج می کنند
 
به خمیر باز اضافه می کنند تا با براده ها واکنش بدهد
به خمیر اسید اضافه میکنند تا با براده ها واکنش بدهد×

5-کدام گزینه درست است؟
همه ی اسیدها به بدن آسیب می رسانند
عامل اسیدی OHاست
بهتر است جنس تیغه های مخلوط کن در کارخانه کاغذ سازی از آلیاژ باشد×
همه ی موارد
6-کدام یک باز قوی تری است؟
آمونیاک            خون                جوش شیرین                 وایتکس×

7-از حل شدن گازکربن دی اکسید در آب کدام یک حاصل می شود؟
اسید کربنیک×                           نوشابه گاز دار
اسید کلرید ریک                       جوهر نمک

8-فراوان ترین عنصر پوسته ی زمین...............است.
آهن                 آلومنیم             اکسیژن ×                      طلا

9-در فرمول شیمیایی سدیم هیدروکسید نسبت تعداد عناصر به اتم ها کدام است؟
1×                     2                      3                                4

10-از کدام یک برای ساخت سیم داخل لامپ حبابی استفاده می شود؟
آلو منیم            آهن                 مس                           تنگستن×

11-از اثر اسیدها بر فلزات ............  تولید می شود؟
اکسیژن            نیتروژن            هیدروژن ×                    هیچکدام

12برای جرم گیری از سطوح از کدام یک استفاده می شود؟
کربنیک اسید                           سولفوریک اسید
هیدرو کلریک اسید×                  جوهر شوره

13-از واکنش جوهر نمک با کدام یک نمک به دست می آید.
سرکه               پرتقال             آب                             صابون×

14-به سود سوز آور فنل فتالین اضافه کردیم به رنگ.................
در آمد.

ارغوانی×            زرد                 قرمز                          بی رنگ

15-با توجه به رابطه ی(نمک+گاز هیدروژن<
ــــــــــــــــــــ.............+اسید  )به جای

نقطه چین کدام یک قرار می گیرد.

باز                  فلز ×                  آب                           اسید

16-کدام باز است؟

HCL                           H2CO3                    ×NaOH
           HNO3
17-کدام یک در طبیعت به صورت خالص یافت می شود؟
آهن            آلومنیم                   طلا ×                                نقره
 

18-در کدام یک خاصیت آهن حفظ نشده است؟
فولاد           زنگ آهن×                آهن مغناطیس شده         هر سه مورد

19-نام تجاری کدام اسید سرکه است؟
اسیدسیتریک                            اسید استیک×
اسید سولفوریک                       اسید کربنیک
 
20-PHکدام یک کمتر است؟
آب باران                                   آب کیوی
سرکه×                                      زرشک

21-کدام یک مخلوطی از فلزات نیست؟
قلع ×                                         انگشتر طلا
برنز                                          فولاد

22-کدام یک کاغذ لیتموس را به رنگ آبی در می آورد؟
شیر منیزی×                              آب باران
نوشابه گاز دار                          سرکه

23-PHیک محلول 6 است با اضافه کردن کدام یک از مواردزیر PHآن کم تر می شود؟
وایتکس                                  جوهر لیمو
جوهر نمک ×                            سرکه

24-هر چهPHمحلولی قلیایی به صفر نزدیک تر باشد آن باز...............است.
قوی تر                                   ضعیف تر×
تلخ تر                                     هیچ کدام

25-کدام یک سمی است؟
آهن                نقره                 جیوه ×                آلومنیم

26-کدام یک روی آب قرار می گیرد؟
آهن               مس                 نقره                  هیجکدام×

27- برای خنثی کردن نیش حشراتی که خاصیت اسیدی دارد بهتر است از کدام ماده استفاده شود؟
نمک                                    جوش شیرین×
سرکه                                  جوهر لیمو

28-کدام اسید PHکم تری دارد؟
اسید فلورید ریک                   جوهر لیمو
اسید استیک                         اسید کلرید ریک×

29-از کدام فلز برای محافظت کارمندان از تشعشعات در نیروگاه های هسته ای استفاده می شود؟
اورانیوم        آهن                  آلومنیم              سرب×

30-در اثر ریختن جوهر نمک بر روی سنگ مرمر کدام گاز حاصل می شود؟
آب              اکسیژن             هیدروژن            دی اکسید کربن×

31-کدام یک در ایجاد باران اسیدی تاثیر دارد؟
انرژی هسته ای                               آب شدن یخچال های طبیعی
استفاده از سوخت های فسیلی×        هر سه مورد

32-قرص ویتامین ث ذر آب چه حالتی دارد؟
قلیایی       اسیدی ×              بازی                   خنثی

"پسر های عزیزم جواب تست های درس دوم علوم رو  براتون گذاشتم"
       
                


تاریخ : پنجشنبه 23 آبان 1392 | 07:29 ب.ظ | نویسنده : فریبا اختیاری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ