تبلیغات
دانشمندان ششم سما - سوالات تستی علوم درس پنجم


     


1-زلزله هایی که در ایران رخ می دهد بر اثر کدام یک از پدیده ها می باشد؟

-برخورد ورقه های قاره ای با هم
                  

-برخورد ورقه های اقیانوسی با هم

-برخورد ورقه های اقیانوسی وقاره ای با هم

-لغزیدن ورقه های قاره ای کنار هم×

2-کدام عامل در میزان خرابی های حاصل از زمین لرزه اثری ندارد؟

-استحکام زمین                    -شکل هندسی ساختمان

-بزرگی زلزله                       -تراکم جمعیت×


3-در کدام حالت زیر زمین لرزه رخ می دهد؟

-دور شدن دو صفحه ی پوسته از هم

-نزدیک شدن دو ورقه به هم

-لغزیدن دو ورقه کنار هم

-هرسه مورد صحیح است×

4-رشته کوه البرز و دماوند در کدام ویژگی شباهت دارند؟

-منشاءپیدایش

-نوع سنگهای تشکیل دهنده ی نقاط مرتفع آن ها

-جنس وحالت فیزیکی لایه های زیرین×

-
هرسه مورد صحیح است

5-کدام یک از معایب آتشفشان نیست؟

-ریزش باران اسیدی                 -سونامی

-تغییرات آب وهوایی                -انرژی گرمایی زمین×

6-آتشفشان های انفجاری معمولا"در کدام قسمت زمین قرار دارندو مخروط آن ها چگونه است؟

-کف اقیانوس-مخروط مرتفع

-قاره ها-
مخروط مرتفع×

-قاره ها -مخروط کم شیب

-کف اقیانوس
-مخروط کم شیب

7-کدام نادرست است؟

-مقیاس بزرگی زلزله ریشتر است

-مقیاس ریشتر از 1تا12درجه بندی می شود

-در زمین های نفت خیز زلزله خرابی بیش تری به بار می آورد

-گزینه 2و3صحیح است×

8-برای پیدا کردن تعداد فوران آتشفشان در گذشته بررسی کدام یک کمک می کند؟

-تعداد لایه های مخروط×

-شمارش تعداد مجراها

-وضعیت دهانه ی مخروط

-بررسی نوع سنگ وتعداد مخروط

9-کدام یک معلول زلزله نیست؟

-تسونامی                         -شکستگیهای عمیق

-ایجاد کوه آتشفشان×         -هر سه مورد

10-عامل کدام سنگ ها مشابه است؟

-آهک وپوکه معدنی           -بازالت وگرانیت

-سنگ پا و گرانیت ×            - هیچ کدام

11-کدام محیط برای پناه گرفتن مناسب نیست؟

-آسانسور                       -پل عابر پیاده

-دیوارهای خارجی          -هر سه مورد×

12-در کدام مورد آتشفشان بیشتر اتفاق می افتد؟

-کوهستان ×                   -دشت

-کف اقیانوس               -کنار قاره ها

13-از کدام سنگ به عنوان عایق استفاده می شود؟

-سنگ پا                     -توف سبز

-گرانیت                      -پوکه معدنی×

14-در کدام گزینه گاز تولید شده متفاوت است؟

-گاز حاصل از سوختن نفت

-گاز حاصل از مخلوط کردن جوش شیرین وسرکه

-گاز خارج شذه از دهانه آتشفشان

-گاز حاصل از تجزیه ی آب×

15هنگام وقوع زلزله کدام شخص زلزله را بیشتر حس می کند؟

-فردی که در پارکینگ در حال راه رفتن است

-فردی که در طبقه ی پانزدهم ایستاده است×

-فردی که در پارک نشسته است

-فردی که در طبقه ی چهارم ساختمان دراز کشیده است

16-خاکستر های آتشفشانی از کدام مورد زیر هستند؟

-از مواد جامد×                        -از مواد گازی

-ازمواد مذاب                         -از مواد مایع

17-کدام زمین لرزه تخریب بیش تری دارد؟

-زمین لرزه ای که عمق کانونی آن کمتر باشد×

-
زمین لرزه ای که عمق کانونی آن بیشترباشد

-زمین لرزه ی7ریشتری نسبت به 8 ریشتری

-زمین لرزه ای که در مناطق نفت خیز اتفاق بیفتدتاریخ : جمعه 22 آذر 1392 | 04:36 ب.ظ | نویسنده : فریبا اختیاری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ