تبلیغات
دانشمندان ششم سما - تست های علوم درس نهم1-کدام یک از منابع زیر جبران ناپذیر است؟

گرمای درون زمین                    انرژی هسته ای×

امواج دریا                                نور خورشید

2-کدام یک واحد انذازه گیری انرژی نیست؟

ولت ×                  ژول                 کالری                     کیلو کالری

3-کدام مورد میتواند آغاز و پایان سفر انرژی باشد؟

تابش خورشید-انرژی حرکتی موجودات×

تابش خورشید-انرژی گرمایی هوا

تابش خورشید-انرژی شیمیایی موجودات

تابش خورشید-انرژی نورانی در هوا

4-تبدیل انرژی کدام دو وسیله عکس یکدیگر است؟

برگ-کرم شب تاب  ×                         لامپ-بخاری برقی

کولر چرخ گوشت                             هرسه گزینه

5-کاسه ای را که روی آب شناور است با فشار دست به داخل آب فرو می بریم  کاسه:

دارای انرژی پتانسیل می شود ×                         دارای انرژی جنبشی می شود

 دارای انرژی جنبشی و پتانسیل می شود       هیچ فرقی نمی کند


6-برای آزاد کردن انرژی کدام گزینه باید تغییر شیمیایی صورت گیرد؟

فنر کشیده شده                  زغال سنگ ×                     وزنه بالا برده شده             هیچ کدام


7-هنگامی که با دست روی میز کلاس می کوبیم چه تبدیل انرژی صورت می گیرد؟

جنبشی به صوتی ×                                             صوتی به حرکتی

شیمیایی به حرکتی                                          شیمیایی به صوتی

8-مقدار انرژی ذخیره جسم به کدام عامل بستگی ندارد؟

جرم                                     سرعت ×                            ارتفاع                          شتاب جاذبه زمین


9-جسمی در ارتفاع 10متری زمین دارای انرژی ذخیره98ژول است جرم آن چند گرم است؟

1                                          10                                    100                           1000
×

10-آبشار دارای کدام انرژی است؟

پتانسیل                               جنبشی                            گزینه ی1و2  ×                  هیچ کدام


11-علیرضا در یک روز زمستانی دستانش را به هم مالش داد مالش دستان او چه شکلی از انرژی است؟

گرمایی ×                             اصطکاک                            حرکتی                            ذخیره ای


12-کدام انرژی سبب پرتاب شدن تیر از کمان می شود؟

حرکتی                              شیمیایی                           پتانسیل کشسانی ×             گرانشی


13-انرژی کدام یک متفاوت است؟

شمع خاموش ×                   کتاب روی میز                    کیک خامه ای                      تگرگ


14-دوجرخه ای ترمز می کند و می ایستد انرژی جنبشی آن چه می شود؟

به پتانسیل تبدیل می شود ×                                         به انرژی شیمیایی تبدیل می شود

به انرژی گرمایی تبدیل می شود                                  از بین میرودتاریخ : جمعه 2 اسفند 1392 | 12:51 ب.ظ | نویسنده : فریبا اختیاری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ