تبلیغات
دانشمندان ششم سما - تست های علوم درس دوازدهم1-ارتباط بین باکتری وریشه ی گیاه نخود از کدام نوع است؟

همیاری ×                همسفرگی               انگلی                 هیچکدام

2-از بین رفتن کدام گروه سبب آسیب می شود؟

گیاهان                 گیاهخواران               گوشتخواران ×       تجزیه کنندگان

3-کدام جاندار می تواند اولین حلقه ی زنجیره ی غذایی باشد؟

جلبک ×                 قارچ                         مورچه                انسان

4-در زنجیره ی غذایی کدام موجود نیاز به غذای بیش تری دارد؟

تولید کننده          
گیاهخوار               گوشتخوار ×          غذای هر سه یکسان است


http://zibasazeaisan.blogfa.com/


5-در یک زنجیره ی غذایی حد اقل چند حلقه وجود دارد؟

1                     2  ×                           3                         4

6-با توجه به هرم انرژی کدام نوع غذا برای انسان با صرفه تر است؟

گوشت           سبزیجات ×                لبنیات                     تخم مرغ

7-رابطه انسان با باکتری کدام است؟

همیاری                 همسفرگی               انگلی                 هر سه مورد×

8-وقتی روباه از گوشت خرگوش استفاده می کند مصرف کننده ی دست چندم است؟

اول                      دوم                           سوم  ×                  چهارم

9-تخریب کدام یک آسیب بیش تری وارد می کند؟

بیا بان                 کوهستان                   جنگل ×                  مرتع

10-کدام محیط مصنوعی است؟

رودخانه             دریاچه ارومیه           مرتع                      پارک×

11-کدام جاندار مصرف کننده نیست؟

خرگوش            کفشدوزک                باکتری ×                  روباه

12-کدام یک تولید کننده نیست؟

درخت انگور       جلبک سبز               سویا                       قارچ×

13-زندگی کوسه وماهی بادکش دار از کدام نوع است؟

صیادی              انگلی                    هم سفرگی ×             هیچکدام

14-در هرم انرژی ،انرژی به چه صورتی منتقل می شود؟

شیمیایی ×        نورانی                  گرمایی                      هیچکدام

15-کدام یک مهم ترین نقش را در بر گر داندن مواد اولیه به چرخه طبیعت دارد؟

گیاهان سبز     باکتری                  قارچ                         گزینه ی 2و3×تاریخ : شنبه 23 فروردین 1393 | 05:22 ب.ظ | نویسنده : فریبا اختیاری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ