دانشمندان ششم سما با سلام خدمت بازدید کنندگان گرامی فریبا اختیاری دقیق هستم کار شناس آموزش ابتدایی وآموزگار پایه ی ششم دبستان پسران سما (دانشگاه آزاد اسلامی )واحد رشت .این یه وبلاگ آموزشی-سرگرمیه لطفا"با نظرات و انتقادات ارزنده تون راهگشای من باشید. http://zohal-sama.mihanblog.com 2020-02-19T03:58:50+01:00 text/html 2017-06-29T17:17:01+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری جلسه ی پایان سال تحصیلی http://zohal-sama.mihanblog.com/post/409 <img src="http://uupload.ir/files/mh1_img_20161230_212116_073.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2016-02-19T15:48:13+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری آدرس اینستاگرام من http://zohal-sama.mihanblog.com/post/408 <font size="7">آدرس اینستاگرام <br></font><div align="center"><font size="7"><font size="6">www.instagram.com/fariba.ekhtiyari</font></font><br></div> text/html 2016-02-19T15:40:22+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری ارسالی از دوست خوب و همیشگی"بزم ایلیا" http://zohal-sama.mihanblog.com/post/407 <div align="center"><img class="decoded" alt="http://s3.picofile.com/file/8207611268/m94.jp" src="http://s3.picofile.com/file/8207611268/m94.jp"></div> text/html 2015-08-05T04:54:50+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری مراسم تجلیل از دانش آموزان راه یافته به مدرسه ی استعدادهای درخشان (تیزهوشان) http://zohal-sama.mihanblog.com/post/406 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/vtxw_dscn3091.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/61o_dscn3178.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/shin_dscn3084.jpg" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"><br><br><br></div> text/html 2015-06-23T14:16:42+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری عکس یادگاری پایان سال تحصیلی 94-93 http://zohal-sama.mihanblog.com/post/405 <div align="center"><br><font color="#000099"><b><font size="5">عکس یادگاری پایان سال تحصیلی 94-93</font></b></font><br><br><br><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/7xno_00000042.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br><br><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/01/image/www.Pichak.net9.gif" alt="تصاویر زیباسازی ، كد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچك دات نت www.pichak.net" border="0" width="20" height="11"></div> text/html 2015-06-23T12:21:05+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعداد های درخشان اعلام شد: http://zohal-sama.mihanblog.com/post/404 <font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسامی پذیرفته شدگان مدارس استعداد های درخشان <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعلام شد:<br><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پسران فرهیخته ی من آقایان:</span><br><br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="3">پدرام افرنگ-<span style="color: rgb(51, 102, 255);">آراد صابر</span>-علیرضا صفر فیروز-<span style="color: rgb(51, 51, 255);">امیر رضا قنبریان</span>-<br><br>نوید کوه رو-<span style="color: rgb(51, 51, 255);">امیر رضا مقصودی</span>-آرین یعقوبی</font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/50ea_2222222.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"><br></div><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="3"><br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" size="3">راهیابی شما را به مدرسه ی تیز هوشان تبریک گفته برای شما <br><br>موفقیت و کامیابی در تمامی <br><br>مراحل زندگی رااز خداوند خوا هانم</font><br></div> text/html 2015-05-11T15:44:21+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری بهارانه بزم ایلیا http://zohal-sama.mihanblog.com/post/403 <div style="text-align: center;"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8185945826/033t.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8185945826/033t.jpg"> </div> text/html 2015-05-09T14:06:33+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری مراسم تجلیل از معلمان برتر مدارس سما استان گیلان http://zohal-sama.mihanblog.com/post/402 <div align="center"><font size="6"><b><br><font size="4"><font color="#000066">مراسم تجلیل از معلمان برتر مدارس سما</font> </font></b></font><font size="6"><b><font color="#000099" size="4"><font size="6"><b><br>استان گیلان</b></font></font><br><br></b></font><br><br><br><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/2mvp_dscn0949.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/u869_dscn1019.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/pe80_dscn1051.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img alt="تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/matlab/01/roozgozar.com-0004.gif" border="0"><br><br></div> text/html 2015-04-16T21:34:57+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری عشق یعنی........ http://zohal-sama.mihanblog.com/post/401 <p><br></p><p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-51375" alt="Great-sayings-about-love" src="http://img.asemooni.com/Great-sayings-about-love.jpg" width="500" height="444"> </p><p align="center"><strong><font size="3">شخصی به همسرش میگوید:</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3"><br>.”من عاشق تو هستم و بدون تو نمی توانم زندگی کنم “</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3"><br>اما این عشق نیست، گرسنگی است.</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3"><br><br>شما نمی توانید در آن واحد هم کسی را دوست داشته باشید و هم بی تابانه نیازمندش باشید.</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3"><br>عاشق واقعی کسی است که معشوق خود را آزاد می گذارد تا خودش باشد.</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3"><br>در عشق اجباری نیست..</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3"><br>عشق یعنی امکان انتخاب به معشوق دادن.</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="3"><br>برای آنکه کسی یا چیزی را بدست آوری، رهایش کن!<br><br></font></strong><br></p><p><br></p> text/html 2015-04-01T11:29:06+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری تقدیمی "شهر دانستنی" http://zohal-sama.mihanblog.com/post/400 <div style="text-align: center;"><img style="width: 516px; height: 253px;" alt="http://8pic.ir/images/4km5gz25mpc6k3zay5t6.png" src="http://8pic.ir/images/4km5gz25mpc6k3zay5t6.png"> </div> text/html 2015-04-01T11:12:32+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری عیدانه ی "بزم ایلیا" http://zohal-sama.mihanblog.com/post/399 <div style="text-align: center;"><img alt="http://s6.picofile.com/file/8177054442/2412.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8177054442/2412.jpg"> </div> text/html 2015-02-24T09:35:16+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری تصاویرآزمایش درس علوم http://zohal-sama.mihanblog.com/post/397 <div align="center"><img src="http://8pic.ir/images/ya3gily2wqxs1me9zksl.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="276" hspace="0" vspace="0" width="368"><br><br><img src="http://8pic.ir/images/p3r3jy7yt9l0ic1j8jvx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="276" hspace="0" vspace="0" width="368"><br><br><img src="http://8pic.ir/images/h6imz6qmu79vz4b971i0.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="260" hspace="0" vspace="0" width="347"><br><br><img src="http://8pic.ir/images/gggp8hwet9d9795grd2c.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="447" hspace="0" vspace="0" width="336"><br><br><br><br></div> text/html 2015-02-13T11:24:00+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری ارسالی از بزم ایلیا http://zohal-sama.mihanblog.com/post/393 <div style="text-align: center;"><img alt="http://s4.picofile.com/file/8167552626/Maboud.jpg" src="http://s4.picofile.com/file/8167552626/Maboud.jpg"> </div> text/html 2015-01-23T08:23:39+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری کوروش کبیر می گوید: http://zohal-sama.mihanblog.com/post/392 <a href="www.zohal-sama.mihanblog.com" target="" title="دانشمندان ششم سما"><img src="http://8pic.ir/images/zqi6d9amcysxa0dueuv5.jpg" alt="800px-CyrustheGreatTomb_22057.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; width: 556px; height: 418px;"></a><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font style="font-weight: bold;" size="5">ارسالی از"<span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهر دانستنی</span>"فریماه عزیزم</font><br> text/html 2015-01-09T12:28:27+01:00 zohal-sama.mihanblog.com فریبا اختیاری به یاد داشته باش http://zohal-sama.mihanblog.com/post/390 <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> </a><a href="www.zohal-sama.mihanblog.com" target="" title="دانشمندان ششم سما"><img src="http://irancool.com/rozanehgroup/dey93/hakimaneh/hakimaneh5.jpg" alt="www.ROZANEHONLINE.com" title="گروه سرگرمی روزنه" border="0"></a><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://rozanehonline.com/join"> </a>